ที่ตั้ง

  • พิกัด GPS : 15.486869, 101.144538
  • แผนที่เส้นทาง Google Maps : https://goo.gl/maps/5LQrPUCLqxD2
  • ที่ตั้ง ภายนอกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170

ข้อมูลทั่วไป

  • เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่เนื่องในวัฒนธรรมทวารวดี ตั้งอยู่นอกเมืองออกไปราว 2 กิโลเมตร สันนิษฐานว่ามีลักษณะเป็นมหาสถูป มีฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยศิลาแลงที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ประดับตกแต่งฐานด้วยอาคารจำลองขนาดต่างๆอยู่โดยรอบ ภายในทึบตันมีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน มีสถูปก่อด้วยอิฐตั้งอยู่ด้านบนล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วและซุ้มประตู
  • สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุร่วมสมัยกับโบราณสถานเขาคลังในที่ตั้งอยู่ภายในเมือง คือ ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ถือได้ว่าเขาคลังนอกเป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดในบรรดาศาสนสถานที่ร่วมสมัยเดียวกัน


ข้อมูลเพิ่มเติมสถานที่อื่นๆ


ข้อมูลจากเว็บไซต์

 

คลิปวิดีโอ

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

สิ่งอำนวยความสะดวก
Related Listings