พิกัดจุดท่องเที่ยว ที่กิน ที่นอน

 • นายมะขาม ได้รวบรวมพิกัดจุดท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในรูปแบบการปัดหมุดในแผนที่ Googlemap พร้อมทั้งรายละเอียดการเดินทาง คลิปสถานที่ดังกล่าว ให้ท่านเห็นก่อนเดินทางมาเที่ยวเพชรบูรณ์
 • มาถึงเพชรบูรณ์ ไม่ทราบสถานที่ท่องเที่ยวอยู่จุดใด เข้ามาที่เว็บของเรา สืบค้นสถานที่ที่ต้องการไป   คลิกที่ “1. แผนที่ที่ตั้งสถานที่” > “2. Enter Location” > “3. Map Directions” จะปรากฎแผนที่ Googlemap พร้อมเส้นทางไปยังสถานที่ที่ท่านต้องการ..(ทดสอบได้ครับ)
แผนที่อยู่ระหว่าง ปักหมุด

สถานที่ท่องเที่ยว

 • อำเภอเขาค้อ ปักหมุดแล้ว สืบค้นได้
 • อำเภอหล่มเก่า ปักหมุดแล้ว สืบค้นได้
 • ภูหินร่องกล้า ปักหมุดแล้ว สืบค้นได้
 • อำเภออื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ

โรงแรม ที่พัก

 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

ร้านอาหาร

 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

ต้องการค้นหาสถานที่อย่างเดียว

 • พิมพ์ข้อความในช่อง “Keyword ที่ต้องการค้นหา” แล้วคลิก SEARCH MAP

ค้นหาที่เที่ยว ที่กิน ที่นอน อย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • คลิกเลือกที่เที่ยว หรือที่กิน หรือที่นอน แล้วคลิก SEARCH MAP

ค้นหาสถานที่ท้องเที่ยว ตั้งอยู่อำเภอ

 • เลือกที่เที่ยวหรือที่กินหรือที่นอน
 • เลือกอำเภอที่ตั้ง คลิก SEARCH MAP
SEARCH MAP

วิธีค้นหาข้อมูล 1. ต้องการค้นหาข้อมูลอย่างเดียว พิมพ์ข้อความ Keyword ที่ต้องการค้นหา แล้วคลิก SEARCH MAP  หรือ 2. ต้องการค้นหาในภาพรวม คลิกเลือกที่เที่ยว ที่กิน ที่นอน แล้วคลิก SEARCH MAP  หรือ 3. ต้องการค้นหาเฉพาะตั้งในอำเภอ คลิกเลือกที่เที่ยว ที่กิน ที่นอน คลิกเลือกอำเภอที่ตั้ง แล้วคลิก SEARCH MAP 

Hybrid
Roadmap
Satellite
Terrain
Traffic
Bicycle
 • Drag Option
 • Home
 • My Location
 • Zoom In
 • Zoom Out