ที่ตั้ง

 • พิกัด GPS : 16.615231, 100.985975
 • ทางเข้าอยู่กิโลเมตรที่ 26+800 ทางหลวงหมายเลข 2196 ขับรถต่อไปอีก 4 กิโลเมตร
 • บ้านสิมารักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป

 • อนุสรณ์สถานแห่งนี้ พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป ได้มาทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2526 โดยสร้างขึ้นด้วยเงินบริจาค ของประชาชนและ ข้าราชการทุกฝ่าย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ได้เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานประกอบ เปิดอนุสรณ์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 เพื่อเตือนใจคนไทยทั้งชาติว่า “ยามใดที่คนไทยขัดแย้งกันจะต้องมีการสูญเสียอย่างผู้กล้าหาญ 1,171 ชีวีต ที่จารึกไว้กับองค์อนุสรณ์ จงอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก” ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ให้เป็นวันสมโภชอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อแห่งนี้
 • ด้านตรงข้ามเป็นฐานกรุงเทพเป็นเนินเตี้ย ๆ มีหลุมหลบภัยมีฐานยิงปืนใหญ่สนับสนุนการสู้รบกับ ผกค. ในอดีดเป็นฐานแห่งแรกที่ทหารไทยยึดคืนมาได้จาก ผกค. และเป็นจุดวางแผนในการปฎิบัติงานวางแผนในการสู้รบ เมื่อยืนอยู่ที่ฐานกรุงเทพสามารถมองเห็นเส้นทางคดเคี้ยวที่เชื่อมต่อกัน เห็นทัศนียภาพของอำเภอเขาค้อ ได้ชัดเจนที่สุด เหมาะสำหรับการถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
 • เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็น อาณาบริเวณได้กว้างไกลมาก สร้างด้วยหินอ่อนรูปทรงสามเหลี่ยม สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหารที่ได้เสียสละ เลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อป้องกันผืนแผ่นดินไทย ให้รอดพ้นจากภัย ของผู้หลงผิดคิดร้าย ต่อประเทศชาติ ในเขตพื้นที่ รอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2525 อนุสรณ์สถานนี้ ออกแบบโดย ศ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา มีความหมายแห่งขนาดและรูปทรงของอนุสรณ์สถาน ดังนี้
  • รูปทรงสามเหลี่ยม หมายถึง การปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง พลเรือน ตำรวจ ทหาร
  • ฐานอนุสรณ์สถาน กว้าง 11 เมตร หมายถึง พ.ศ. 2511 อันเป็นปีที่เริ่มการปฏิบัติการรุนแรงของ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่นี้
  • ความสูงจากแท่นบูชาถึงยอดอนุสรณ์สถาน 24 เมตร หมายถึง พ.ศ. 2524 อันเป็นปีที่ เปิดยุทธการครั้งใหญ่
  • ความสูงจากฐานถึงยอดอนุสรณ์สถาน 25 เมตร หมายถึง พ.ศ. 2525 อันเป็นปีที่สิ้นสุด การต่อสู้ด้วยอาวุธ
  • ความกว้างฐานสามเหลี่ยมด้านละ 2.6 เมตร หมายถึง พ.ศ. 2526 อันเป็นปีที่เริ่มการ ก่อสร้างอนุสรณ์ สถาน แห่งนี้

การเดินทาง

 • เมื่อขับรถตามทางหลวงหมายเลข 2196 (สี่แยกรื่นฤดี-แคมป์สน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 28 จะเห็นป้ายให้ ขับรถตามทางหลวงหมายเลข 2323 ต่อไปอีก 4 กิโลเมตร (ทางขึ้นบนไหลเขาเล็กน้อย)
 • ห่างจากสี่แยกรื่นฤดี ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
 • ห่างจากอำเภอเขาค้อ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
 • ห่างจากสามแยกแคมป์สน ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร

กิจกรรม

 • เดินชมอนุสรณ์สถาน ชมวิวอำเภอเขาค้อที่ฐานกรุงเทพฯ
 • ถ่ายภาพมุมสวยงามต่าง ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีร้านค้าสินค้าทางการเกษตร ของฝาก
 • ที่จอดรถบริเวณกว้าง

ค่าบริการ

 • ไม่มี

โซเชียลมีเดีย


 

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

สิ่งอำนวยความสะดวก
Related Listings