ที่ตั้ง

 • พิกัด GPS : 16.743802, 101.019831
 • อยู่กิโลเมตรที่ 49 ทางหลวงหมายเลข 2196
 • บ้านทุ่งนางแล หมู่ 11 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป

 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย แวะซื้อพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวสดๆ ผลไม้แปรรูปนานาชนิดตามฤดูกาล รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแปลงผัก สวนพันธ์ไม้ในบริเวณได้
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมมานาน จุดเด่นอยู่ที่ความสามารถในการทำการเกษตรเชิงวิชาการแผนใหม่ เป็นไร่ที่ผลิตพืชผักผลไม้และดอกไม้เมืองหนาว 1,000 กว่าไร่ ได้เริ่มบุกเบิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 โดยคุณบรรเจิด คุ้นวงศ์ ผู้ซึ่งสั่งสมประสบการณ์เชิงวิชาการแผนใหม่ ปัจจุบันมีทายาทเข้ามาดูแลแทน คือ นายจุลพงษ์ คุ้นวงษ์ (บุตรชาย)
 • เริ่มจากการทำสวนลิ้นจี่เป็นอย่างแรก และได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธ์มาตลอดตลอด ซึ่งทางไร่ยังนำพันธุ์ไม้ผลต่าง ๆ มาปลูกเพิ่มหลายชนิด เช่น มะม่วง อโวคาโด พลับ ลำใย น้อยหน่าออสเตรเลีย ปี่แป๊ และในช่วงการรอคอยการเก็บเกี่ยวไม้ผล ได้ปลูกพืชผักพันธุ์ต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย ระยะแรกปลูกพืชผักท้องถิ่นพวกกะกล่ำปลี กระหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักกาดหัว ถั่วแขก ถั่วลันเตา ฯลฯ ซึ่งการตลาดไม่แน่นอน จึงหันมาปลูกพืชผักที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพฯ ต้องการ เช่น ผักกาดแก้ว แครอท บีทรูธ แรดิช มะเขือม่วง บร็อคโคลี่ แตงกวาญี่ปุ่น เพราะมีตลาดที่แน่นอน ส่วนประเภทดอกไม้ที่ปลูก เช่น เบร์ดออฟพาราไดซ์ ลิลลี่ แกลดิโอลัส ดาหลา ตระกูลเอลิโกเนีย ฯลฯ ภายในไร่ จะมีการจำหน่าย ผัก ผลไม้ และดอกไม้ต่าง ๆ มากมายตามฤดูกาล

การเดินทาง

 • เมื่อขับรถตามทางหลวงหมายเลข 2196 (สี่แยกรื่นฤดี-แคมป์สน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 49 จะเห็นป้าย
 • ห่างจากสามแยกแคมป์สน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
 • ห่างจากอำเภอเขาค้อ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

กิจกรรม

 • เดินชมไร่ ชมต้นสละยักษ์ สวนดอกไม้ ถ่ายภาพมุมสวยงามต่าง ๆ
 • มีสินค้าพืชผัก ผลไม้จำหน่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว
 • มีร้านอาหาร กาแฟ บริการ (ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว)

โซเชียลมีเดีย

วีดีโอ


 

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

Related Listings