ที่ตั้ง

 • พิกัด GPS : 16.789568, 101.050758
 • ทางเข้าอยู่กิโลเมตรที่ 101 และ 103-104 (3 เส้นทาง) ทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) เข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร
 • 80 หมู่ 4 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280

ข้อมูลทั่วไป

 • พุทธสถานที่ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยขุนเขามากมายได้กลายเป็น “แลนด์มาร์ก” แห่งใหม่ของเขาค้อที่เรียบร้อยแล้ว และน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขาค้อที่มีนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มมาเที่ยวแล้วประทับใจ
 • เป็นสถานที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน
 • เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชย์ธรรมนฤมิต วัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และเป็นที่สืบพระศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติและคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไป บนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และบริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน, ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
 • มหาวิหาร พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ จุดประสงค์ในการสร้างนี้ เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนม์มายุ 85 พรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ของปวงชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป จากรูปจำลองด้านบนนี้ ฐานมีขนาดความกว้าง 41 เมตร ยาม 72 เมตร และสูง 45 เมตร แบ่งเป็น 6 ชั้น โดยส่วนของชั้นที่ 1 และ 2 ได้จัดเป็นที่พักของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณอื่นๆนั้น ใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจ ได้แก่ การสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติภาวนา
   ศาลาพระหยกเขียว ศาลาปฏิบัติธรรมรูปทรงจตุรัสโปร่ง รายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่ เพื่อให้สัมผัสกับธรรมชาติของขุนเขาเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งมีสวนดอกไม้ ต้นไม้นานาพรรณโดยรอบ พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง และได้แรงศรัทธาของช่างชาวบ้านหมู่บ้านทางแดงเป็นผู้ก่อสร้าง ซึ่งผสมผสานงานปูน งานไม้ พร้อมศิลปะลวดลายไทยที่งดงาม ประดับทั้งภายนอกและภายในอย่างลงตัว พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส ดูแลการก่อสร้าง โดยใช้จินตนาการของท่าน แล้วบอกให้เหล่าช่างชาวบ้านดำเนินการตามที่ท่านบอกเป็นระยะๆ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ศาลาปฏิบัติธรรมที่สง่างาม เรียบง่าย เต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุดก็แล้วเสร็จ
 • มีสถานที่สำคัญ อื่น ๆ เช่น พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล ลานโพธิ์ พระบรมสารีริกธาตุ ลานพระสีวลี พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ เสาพุทธชัยมงคล

การเดินทาง

 • ขับรถตามทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 103-104 (ทางเข้าบ้านทางแดงหรืออีกทางหนึ่งอยู่ใกล้ทางลงเขา) จะเห็นป้ายให้ขับรถเลี้ยวเข้ามาอีกระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร แวะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สามารถขับรถต่อไป Pino Latte Resort&Café และเดอะหลุยส์เขาค้อ ขับรถเป็นวงกลมเช่นกัน
 • อีกเส้นทางหนึ่งขับรถตามทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 101 (ทางเข้าจะอยู่ข้างปั้มน้ำมัน PT) จะเห็นป้ายให้ขับรถเลี้ยวระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงเดอะหลุยส์เขาค้อ หากขับรถต่อไปถึง Pino Latte Resort&Café และถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขับรถเป็นวงกลม
 • ห่างจากสามแยกแคมป์สน ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

กิจกรรม

 • เดินชมภายในบริเวณที่กำหนด
 • พระบรมสารีริกธาตุที่องค์พระเจดีย์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ที่จอดรถบริเวณกว้าง (ของเอกชน ค่าบริการ 30 บาท)
 • ห้องน้ำสะอาด

โซเชียลมีเดีย

 • Website : http://www.phasornkaew.org
 • Facebook/เช็คอิน : https://www.facebook.com/Watphasornkaew

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

 

 


 

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

 

 

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

Related Listings