ที่ตั้ง

  • พิกัด GPS : 15.660828, 101.104029
  • แผนที่เส้นทาง Google Maps : https://goo.gl/maps/gu3Sh73b7r52
  • หมู่ที่ 13ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข้อมูลทั่วไป

วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์ เดิมมีชื่อว่า “วัดท่าน้ำ” สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2471 อุโบสถของวัดสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2496 และมีกำแพงแก้วล้อมรอบ ภายในวัดประดิษฐานพระนอนสีทององค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งนามว่า “พระพุทธไสยาสน์วิเชียรบุรีศรีรัตนมิ่งมงคล” ความยาวประมาณ 50 เมตร สูง 5 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก องค์พระหล่อด้วยปูนทาสีทอง ภายในองค์พระเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญ (ไหปลาร้า) ด้านหลังองค์พระมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระเอกาทศรถ

 

การเดินทาง

  • เมื่อขับรถตามทางหลวงหมายเลข 21 ถึงสามแยกวิเชียรบุรี เข้าตัวอำเภออีก 7 กิโลเมตร เข้าทางแยกซ้ายข้างที่ว่าการอำเภอและ สภต. วิเชียรบุรี ไปอีก 200 เมตร

กิจกรรม

  • ไหว้พระ
  • ชมความสวยงามของพระพุทธไสยาสน์วิเชียรบุรีศรีรัตนมิ่งมงคล

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • จอดรถสะดวก เดินชมวัด

 

ไปชมคลิปกัน

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
Related Listings