ที่ตั้ง

 • พิกัด GPS : 16.929351, 101.126878
 • บ้านทับเบิก หมู่ที่ 14 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สามแยกภูทับเบิกอยู่กิโลเมตรที่ xx ทางหลวงหมายเลข 2331 เดินทางผ่านจุดชมวิวภูทับเบิก ผ่านหมู่บ้านทับเบิก ไปอีก 9 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป

 • วัดป่าภูทับเบิก เป็นสถานปฏิบัติธรรมสายธรรมยุตินิกาย ชาวบ้านทับเบิกร่วมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534มีเนื้อที่ 50 ไร่เศษ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ต่าง ๆ จึงทำให้บรรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญโดยเป็นสถานที่รับน้ำฟ้ากลางหาวเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทำน้ำพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2542
 • ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ พระอาจารย์วัชระ วิจิตโต ได้ดำริและดำเนินการก่อสร้าง “พระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขิยธรรม” ซึ่งเป็นเจดีย์เพชร 37 ยอด มีขนาดความสูง 80.90 เมตร เพื่อเป็นพุทธสถานและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่องค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆประณายกที่ได้ทรงเมตตาประทาน พร้อมผ้าพระกฐินแก่วัดป่าภูทับเบิกในปี พ.ศ. 2555
 • ในปี พ.ศ.เดียวกันทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานผ้าพระกฐิน โดยให้นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าพระกฐินทอดถวาย วัดป่าภูทับเบิกได้รับพระราชทานเทียนจำนำพรรษาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-ปัจจุบัน โดยในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558 ทางวัดป่าภูทับเบิกได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในผอบทองคำที่มีขนาดความสูง 99 ซม. พร้อมฉัตรทองคำมีขนาดความสูง 161 ซม. นำขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดใหญ่สูงสุดพระมหาธาตุเจดีย์
 • ภายในพระมหาธาตุเจดีย์จะประดิษฐานพระพุทธโคดมปางไสยาสน์ และ พระศรีอริยเมตไตรย์ทั้ง 2 พระองค์ และลงรักปิดทองประดับเพชรพลอยรัตนชาติ ภายในแต่ละชั้นจะประดิษฐานพระประจำวันทั้ง 4 ทิศ ในส่วนองค์พระมหาธาตุเจดีย์จะประดับด้วยกระเบื้องโมเสค ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะล้อมด้วยกำแพงพญานาคเงิน พญานาคทอง 9 เศียร โดยงบประมาณในการดำเนินงานในการก่อสร้างมูลค่า 250 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลืองบประมาณ 50 ล้านบาท ที่จะสร้างเสร็จสมบูรณ์ และจัดประกอบพิธีอัญเชิญพระอัฐิธาตุพระอัครสาวก 36 พระองค์ บรรจุในผอบทองคำที่มีขนาดความสูง 33 ซม. พร้อมฉัตรทองคำมีขนาดความสูง 536 ซม. นำขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดเล็กพระมหาธาตุเจดีย์ 36 ยอด

การเดินทาง

 • เมื่อขับรถตามทางหลวงหมายเลข 2331 (สี่แยกน้ำชุน-สามแยกภูทับเบิก) ถึงหลักกิโลเมตรที่ xxx จะเห็นป้ายเข้าหมู่บ้านภูทับเบิก เดินทางไประยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงจุดชมวิวภูทับเบิก
 • จากจุดชมวิวภูทับเบิกไปประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงวัดป่าภูทับเบิก

กิจกรรม

 • ไหว้พระ ชมจุดรองรับน้ำฟ้ากลางหาว ชมพระมหาเจดีย์โพธิปักขิยธรรมเจดีย์เพชร 37 ยอด
 • ถ่ายภาพมุมสวยงามต่าง ๆ ชมวิวอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า
 • ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ระหว่างทางไปวัดจะพบกับต้นนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) บานสีชมพูถนนข้างทางและภูเขา

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว

โซเชียลมีเดีย

วีดีโอ 


 

 

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

Related Listings