ที่ตั้ง

  • พิกัด GPS : 16.51069, 101.28723
  • แผนที่การเดินทาง : https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1osJz35v4FX2LO9wTJdmcqT1_jfI
  • อยู่กิโลเมตรที่ xx  บริเวณสามแยกบ้านซำบอน   (ทางหลวงหมายเลข 2275)
  • หมูที่ 8 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 27 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป

  • สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ สำหรับมาถ่ายภาพ ชมบรรยากาศ ด้านหลังติดเขาห้วยใหญ่
  • แปลงต้นปอเทืองมีจำนวนหลายแปลง ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกขึ้นมา เพื่อเก็บเมล็ดไว้จำหน่าย และเป็นพืชปุ๋ยสด สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี อีกทั้งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม และปลูกมาเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดไปจำหน่าย

การเดินทาง

  • จากห้างบิ๊ก C หรือตัวเมืองเพชรบูรณ์ ไปตามถนนหมายเลข 21  เพื่อความสะดวกเลี้ยวขวาบริเวณโรงแรมบูรพา ผ่านสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เลี้ยวซ้าย ไปตามถนน ผ่านทุ่งทะเลทอง ไปตามทางหลวงหมายเลข 2323 ผ่านตำบลดงมูลเหล็ก ตำบลบ้านโคก ตำบลห้วยใหญ่ ไปตามทางหลวง 2275 ถึงทุ่งปอเทือง มีแปลงใหญ่ ๆ หลายจุด อยู่ไม่ไกลกัน สามารถแวะเที่ยว ถ่ายภาพ เก็บความประทับใจ

กิจกรรม

  • เดินชมสถาน ถ่ายภาพมุมสวยงามต่าง ๆ
  • พักผ่อน นั่งเล่น เดินออกกำลังกาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

โซเชียลมีเดีย

  • Facebook : https://www.facebook.com/tungporteuang

วีดีโอ

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

สิ่งอำนวยความสะดวก
Related Listings