ที่ตั้ง

 • พิกัด GPS : 16.760871, 101.278364
 • ใช้โทรศัพท์มือถือคลิก Link เพื่อเดินทางไปอนุสรณ์สถานเมืองราด  https://goo.gl/maps/35zMbFMubGq
 • อยู่กิโลเมตรที่ xx ทางหลวงหมายเลข 2209
 • ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป

  • จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของ พ่อขุนผาเมือง (ผู้สร้างเมืองราดซึ่งปัจจุบันคือ พื้นที่ตำบลบ้านหวาย) ให้ประชาชนได้ศึกษาเนื่องจากในประวัติศาสตร์มีการจดบันทึก เรื่องราววีรกรรมของพ่อขุนผาเมืองเอาไว้ไม่มากนัก

 • แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ด้านหน้าของอนุสรณ์สถานเมืองราดเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพ่อขุนผาเมืองในท่ายืน มือข้างซ้ายชี้นิ้วลงยังแผ่นดิน อันหมายถึงแผ่นดินตรงนี้คือ บ้านเกิดของท่านล้อมรอบด้วยเสาสูง 5 ต้นอยู่ เสา 5 ต้นที่ว่านี้ หมายความถึง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ โดยรอบของฐานของรูปปั้นพ่อขุนผาเมืองทั้ง 4 ทิศนั้น จะเป็นเรื่องราวโดยย่อของ พ่อขุนผาเมือง เช่น พระราชประวัติ เหตุผลที่ไม่ยอมขึ้นครองราชย์ เป็นต้น

การเดินทาง

 • เมื่อขับรถตามทางหลวงหมายเลข 2209 ถึงหลักกิโลเมตรที่ xx จะเห็นป้าย ให้เดินทางไปตามทาง ระยะทางอีกประมาณ 900 เมตร จะถึงอนุสรณ์สถานเมืองลาด (พ่อขุนผาเมือง)

 • ห่างจากอำเภอหล่มสัก ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
 • ห่างจากอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง (สี่แยกพ่อขุนผาเมือง) อำเภอหล่มสักฯ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

กิจกรรม

 • เดินชมสถานที่ ศึกษาเรื่องราวของพ่อขุนผาเมือง
 • ถ่ายภาพมุมสวยงามต่าง ๆ
 • พักผ่อน นั่งเล่น เดินออกกำลังกาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว
 • สถานที่จอดรถบริเวณกว้าง

โซเชียลมีเดีย

วีดีโอ

 


 

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

สิ่งอำนวยความสะดวก
Related Listings