ที่ตั้ง

 • พิกัด GPS : 16.685992, 100.993395
 • บ้านเพชรดำ ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป

 • แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเนินเขาสูงที่บ้านเพชรดำ  นอกจากจะเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยสร้างรายได้ผลิตมวลรวมด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับจังหวัดแล้ว ยังจะเป็นแล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดและสร้างรายได้จากท่องเที่ยวสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสร้างถนนเข้าสู่ชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นสน และ ต้นนางพญาเสือโคร่ง เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้ากังหันลม
 • เป็นศูนย์เรียรรู้ตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ด้านพลังงานทดแทน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด   กำลังการผลิตติดตั้ง 60 MW   กันหันลมผลิตไฟฟ้า GE–2.5-120 จำนวน 24 ตัว ความสูงจากพื้นถึงจุดศูนย์กลางใบพัด (Hub Height) 110 เมตร ใบพัดยาว 60 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางวงพัด 120 เมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 5.4 เมตร/วินาที พลังงานลมเฉลี่ยต่อปี
 • โครงการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พื้นที่กับกรมป่าไม้ โดยเขตป่ามาตรา 4(1) 196-0-0 ไร่ และ เขตป่าถาวร 254-2-0 ไร่ รวม 450-2-0 ไร่ โดยพื้นที่โครงทั้งหมดเป็นเขตป่าไม้ ผ่อนผันให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำกิน โดยเป็นที่ดินใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม ปลูกพืชผักและพืชล้มลุก ซึ่งโครงการได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากเกษตรกรที่ครอบครองทำไร่ บริเวณจุดตั้งกังหันลม โดยจ่ายค่าชดเชย ในด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ ส่วนแนวสายส่งได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ และมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปักเสาพาดสายได้ในการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้า  บริเวณพื้นที่โครงการจะประกอบด้วยจุดติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้พื้นที่ในระหว่างการก่อสร้างประมาณ 1 – 5 ไร่ต่อต้น และเมื่อสร้างเสร็จแล้วใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ต่อกังหันลม 1 ต้น (ข้อมูล www.khaokorwindpower.com)
 • โดยเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ จุดที่ตั้งเสากังหันลมหมายเลข WTG 05 หมู่บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามบนใบพัดกังหันลมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมเขาค้อ ใบพัดกังหันลมต้นแรกก่อนทำการยกขึ้นติดตั้งที่เขาค้อ วินด์ ฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการนี้มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 60 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนประมาณ 36,000 ครัวเรือน ในภาคเหนือของประเทศไทยได้ โดยจีอีจะส่งมอบกังหันลมรุ่น 2.5-120 จำนวน 24 ต้น แต่ละต้นมีใบพัดหมุนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 เมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต้นละ 2.5 เมกะวัตต์ กังหันลมรุ่นนี้มีใบพัดติดตั้งอยู่ส่วนบนของท่อเสาเหล็กที่มีศูนย์กลางความสูง 110 เมตร จากพื้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าในภูมิภาค ที่มีสภาพความเร็วลมต่ำถึงปานกลาง เช่นเดียวกับสภาพลมที่คาดไว้ที่เขาค้อ วินด์ ฟาร์ม  โดยโครงการนี้มีสัญญาครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ประกอบและทำการติดตั้ง รวมถึงมีสัญญาต่อเนื่อง 10 ปี ในการดูแลบำรุงรักษาให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากจะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังลมที่อำเภอเขาค้อ (ข้อมูล : phetchabunpao.go.th)

การเดินทาง

 • เมื่อขับรถตามทางหลวงหมายเลข 2196 (สี่แยกรื่นฤดี-แคมป์สน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 14 จะเห็นป้าย ให้เลี้ยวไปตามทางหลวงหมายเลข 2305  ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงทุ่งกังหันลม
 • ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อ ประมาณ 10 กิโลเมตร
 • ห่างจากสามแยกแคมป์สน ประมาณ 21 กิโลเมตร (Gogle Map)

กิจกรรม

 • ขับรถชมกังหันลม แปลงปลูกพืชผักของชาวเขา
 • ถ่ายภาพชมทิวทัศน์
 • เที่ยวสวนสตอเบอรี เล่นชิงช้า และรถฟอร์มูล่าม้ง

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีร้านค้า ร้านอาหาร ห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว
 • มีบริการรับฝากรถยนต์

โซเชียลมีเดีย

คลิปที่น่าสนใจ

คลิปจาก ต้นรักปายรัก สองรักพาเพลิน การเดินทางไปทุ่งกังหันลมเขาค้อ
เส้นทางจากสี่แยกพ่อขุน-สามแยกแคมป์สน-ทุ่งกังหันลมเขาค้อ (บ้านเพชรดำ)

 

 

ชมกว่าจะมาเป็นทุ่งกังหันลมเขาค้อ ต้องขนอุปกรณ์ต่าง ๆ มากันอย่างไร

 

 

เส้นทางจากสามแยกแคมป์สน ไปทุ่งกังหันลมเขาค้อ

 

ความสวยงานบริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อ

 

มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรกันบ้าง ให้ได้เล่นกัน


บรรยากาศทั่วไป บริเวณจุดจอดรถ ร้านค้าแะละเดินไปชมทุ่งกังหันลม

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

สิ่งอำนวยความสะดวก
Related Listings