พุทธอุทยานเพชบุระ สักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

พุทธอุทยานเพชบุระ สักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  มีพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเพชรบูรณ์ ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ องค์พระหน้าตัก 11.984 เมตร สูง 16.5899 เมตร สูงจากพื้นดิน 35 เมตร หนักกว่า 45 ตัน และที่สุดแห่งมหามงคล คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ปลายยอดจุลมงกุฎและเบิกพระเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ

การได้มากราบสักการะขอพรนับเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง มาเที่ยวเพชรบูรณ์ พลาดไม่ได้..

(ภาพ : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ด่านล่างไปอำเภอหล่มสัก ช่วงกลางพุทธอุทยานเพชบุระ ด้านบนไปตัวเมืองเพชรบูรณ์ 1 กิโลเมตร)

(ภาพ : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ด่านล่างไปตัวเมืองเพชรบูรณ์ 1 กิโลเมตร ช่วงกลางพุทธอุทยานเพชบุระ ด้านบนไปอำเภอหล่มสัก)

การเดินทาง เมื่อขับรถมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) มาจากกรุงเทพฯ เข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่อำเภอศรีเทพฯ  จะเห็นป้ายคำขวัญติดอยู่ข้างถนนหลายๆ จุด “เมืองมะขามหวาน อุททยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง” แสดงว่าท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว  เมื่อเดินทางผ่านตัวเมืองเพชรบูรณ์ มาระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร หรือหากเดินทางมาจากอำเภอหลักสัก ผ่านมหาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มาระยะทางประมาณ 300 เมตร สังเกตดูหลักกิโลเมตรที่ 225  เราก็จะเป็นองค์พระใหญ่เนื้อโลหะดำทอง สูงประมาณ 35 เมตร อยู่ริมถนนแสดงว่าท่านถึง พุทธอุทยานเพชบุระแล้ว เชิญแวะมาเยี่ยมชมความสวยงาม กราบสักการะขอพรกันได้นะครับ

แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักในเขตเมืองเพชรบูรณ์

มาถึงแล้วขับรถเข้าไปจอดบริเวณลานจอดรถบริเวณกว้าง ทั้งทางด้านซ้ายและขวาขององค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ  แล้วเดินมายังศาลามีทั้งสองด้าน เพื่อกราบสักการะองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์ (มีดอกไม้ ธูปเทียน แผ่นปิดทอง เตรียมไว้ให้) จากนั้นเดินขึ้นบันไดไปกราบสักการะองค์พระใหญ่ หากผู้หญิงใส่กางเกงขาสั้นหรือชุดไม่สุภาพ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมผ้าไว้ในถังสำหรับสวมใส่เดินขึ้นไปลานองค์พระใหญ่ด้วยนะครับ

บริเวณลานด้านบน มีองค์พระให้กราบไว้สักการะอีกจุดหนึ่ง มีคำกล่าว “คาถาบูชาพระพุทธมหาธรรมราชา” ไว้ให้กล่าวตาม เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง…ครับ

ถ่ายภาพ ความสวยงามขององค์พระใหญ่ฯ มุมนี้สวยงามมากครับ

เดินรอบ ๆ องค์พระใหญ่ฯ ชมความสวยงามขององค์พระใหญ่ ลวดลายปูนปั้นและมีองค์พระพุทธมหาธรรมราชาองค์เล็กอยู่รอบๆ มีศาลาสำหรับนั่งพักตั้งอยู่มุมทั้งทางด้านซ้ายและขวา มีลิพฟ์สำหรับบริการผู้พิการ

ถ่ายภาพ กลุ่มหรือหมู่คณะ ให้เห็นวิวในส่วนของสะพานและสระน้ำทางด้านหลัง

ก่อนจะเข้าไปชมความสวยงามห้องใต้ฐานพระใหญ่ ชั้นที่ 3  มาทราบประวัติความเป็นมากันเสียก่อน ปฐมบทแห่งการจัดสร้าง พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯหรือ องค์พระใหญ่

จากประวัติศาสตร์ตำนานการจัดสร้างและการค้นพบ  พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นที่นับถือศรัทธาของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2554  นายกองเอก  วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงมีแนวคิดริเริ่มให้มีการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดหน้าตัก 11.984 เมตร สูง 16.5899 เมตร สูงจากพื้นดิน 35 เมตร หนักกว่า 45 ตัน ประดิษฐานในพุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ก็ได้หารือบุคคลหลายฝ่ายทั้งคณะสงฆ์ ภาคราชการและเอกชน ซึ่งก็ได้มีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะมีการดำเนินการจัดสร้างและพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจการดำเนินการทุกอย่าง โดยเฉพาะนางจงรักษ์  โฆษิตานนท์ ซึ่งเมื่อรับทราบข่าวก็ได้แสดงเจตนาร่วมทำบุญทุนประเดิมเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท พร้อมกับ ดร.วิศัลย์  โฆษิตานนท์ บุตรชายอีก 2 แสนบาท

โครงการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มเปิดตัวในวันที่ 19 กันยายน 2552 ซึ่งเป็นวันประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำตามประเพณีประจำปี 2552 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ โดยนายกองเอก  วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สนทนาร่วมกันผ่านวิทยุกระจายเสียงว่า สมควรที่จะสร้างพุทธอุทยานของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีที่สำคัญตามประเพณีและเป็นจุดรวมศรัทธาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ และพุทธศาสนิกชน โดยมีพระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานในพุทธอุทยาน

ต่อมาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประชุมร่วมกันหลายฝ่าย พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบให้จัดสร้างพุทธอุทยานขึ้นเพื่อเป็น โครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ใน พ.ศ.2554 ณ ที่ดินราชพัสดุสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ เนื้อที่ 16-0-18 ไร่ ด้านหลังมีสระน้ำขนาดใหญ่ 80 ไร่ เชื่อมโยงไปยังแม่น้ำป่าสักสายเก่า ซึ่งเป็นลำน้ำตามตำนานที่พบองค์พระพุทธมหาธรรมราชาครั้งแรก และให้ชื่อว่า “พุทธอุทยานเพชบุระ” โดยมีพระพุทธมาธรรมราชาองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 11.984 เมตร ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน ให้ใช้นามองค์พระเป็นทางการว่า “พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา” สำหรับหน้าตักที่มีขนาด 11.984 เมตร นั้น มีความหมาย ว่า

 • เลข 1 ตัวแรก หมาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์เอก เป็นหนึ่งในดวงใจของชนชาวไทย
 • เลข 1 ตัวที่สอง หมายถึง พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ เป็นองค์พระที่อันเชิญมาประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเพชรบูรณ์
 • เลข 9 หมายถึง รัชการที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์
 • เลข 84 หมายถึง วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

ในปีต่อมา ด้วยแรงศรัทธาและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการิเริ่มโครงการของท่าน นายกองเอกวิลาศ  รุจิวัฒนพงศ์ จึงได้เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ขึ้นเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดลบัลดาลให้ ท่านได้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้ง เพื่อมาสร้างกุศลครั้งใหญ่ร่วมกับชาวเพชรบูรณ์ ให้สำเร็จ ได้ลงมือระดมสรรพกำลังทุกฝ่าย และเร่งมือดำเนินการทันทีที่ท่านได้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “หนึ่งเดียวไทย ร่วมใจถวายองค์ราชัน”  เพื่อถวายเป็นประราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 มีการดำเนินการ

 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ทำการลงนามในสัญญากับโรงหล่อ เริ่มหล่อชิ้นส่วนต่างๆ
 • วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 พิธีต้อนรับชิ้นส่วนองค์พระฯ สู่จังหวัดเพชรบูรณ์
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 พิธียกชิ้นส่วนชิ้นแรก คือ หน้าตักส่วนกลางขึ้น ประดิษฐาน
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2554 พิธียกยอดฉัตร
 • วันที่ 13 กันยายน 2554 พิธียกบาตรน้ำมนต์ประดิษฐานบนพระหัตถ์
 • วันที่ 26 กันยายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ปลายยอดจุลมงกุฎ ได้ทำการอัญเชิญปลายยอดทองคำประดิษฐานบนยอดจุลมงกุฎเป็นชิ้นส่วนสุดท้าย และเบิกเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ อันถือได้ว่า พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ประกอบเป็นองค์ครบถ้วนทุกชิ้นส่วน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือ “ที่ระลึกในการสร้าง มหาพุทธานุสรณ์ บนแผ่นดินเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ, 2554”

เสร็จจากการเดินชม องค์พระใหญ่บริเวณลานด้านบนแล้ว  เดินเข้ามายังห้องใต้ฐานพระซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่ 3 โดยให้เดินเข้าทางด้านขวา เมื่อหันหน้าเข้ากับองค์พระใหญ่ (ถอดรองเท้าด้วยนะครับ)

ภายในห้องด้านใน มีพระพุทธรูปสำคัญๆ ในประเทศไทย รวมทั้งรูปปั้นหลวงพ่อสำคัญๆ  รวบรวมมาไว้ที่ชั้นนี้เพื่อให้ได้สักการะเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว  แลกเหรียญก่อนนำไปใส่บาตร มีคุณป้าใจดี คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูล สอบถามได้เลยนะครับ..

เริ่มจากด้านซ้ายสุด พระพุทธรูปหลวงพ่อบึงสามพัน หลวงพ่อใหญ่วัดตาล หลวงพ่อเพชรมีชัย พระพุทธทักษิณมิ่งมลคล หลวงพ่อพระไส พระพุทธสิหงค์ พระพุทธโสธร พระพุทธชินราช พระแก้วมรกต และพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ธาตุ 16 พระองค์

 ทำบุญใส่บาตรพระประจำวันเกิด

ใ่ส่บาตรหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หลวงปู่มั่น หลวงปู่เงิน
พระมลคลเทพมุนี หลวงพ่อทบ หลวงปู่แหวน

รายชื่อผู้ร่วมจิตศรัทธา ร่วมบริจาคก่อสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ

จากนั้นลงบันไดไปชั้น 2  และชั้น 1 (หยิบรองเท้าลงมาด้วย) ไปชมภาพสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ในจังหวัด ข้อมูลโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน สถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พักต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง ติดไว้ที่บอร์ดชั้น 1

ชั้น 2 เป็นที่ทำการมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องประชุมต่าง ๆ หากท่านที่สนใจบูชาเช่าวัตุมงคล ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือโทรมาสอบถามได้   พระบูชาหน้าตัก 9 นิ้ว 9,999 บาท พระบูชาหน้าตัก 5 นิ้ว 5,999 บาท พระแขวนหน้ารถ 299 บาท เหรียญทองแดง 199 บาท  พระกิ่ง นว พิมพ์เล็ก 499 บาท  พระกิ่ง นว พิมพ์ใหญ่ 900 บาท พระกิ่งเนื้อเงิน 2,999 บาท และมีอื่นๆ

ก่อนกลับเดินเที่ยวชมบริเวณรอบๆ ได้จัดสวนให้เป็นที่พักผ่อน มีป้ายข้อความ ฉากหลัง สำหรับถ่ายภาพเพื่อแสดงว่า ครั้งหนึ่งได้มาเที่ยวเพชรบูรณ์ มีศาลากลางน้ำ สวนกลางน้ำ มีน้ำพุทั้งสองด้านของศาลากลางน้ำ บางครั้งลมแรงละอองน้ำพุปลิวมากระทบรู้สึกเย็นสบาย และได้ยินเสียงน้ำพุตกกระทบน้ำเหมือนกับว่าได้อยู่บริเวณน้ำตกแห่งใดแห่งหนึ่ง บรรยากาศดีมากๆ

ภาพถ่ายในช่วงเย็นๆ แสงพระอาทิตย์สีทอง จะส่องมากระทบกับองค์พระ ทำให้สวยงามมาก
มาเที่ยวที่นี้ช่วงเย็นๆ มาถ่ายภาพทางด้านหลังได้ครับ

ห้องน้ำที่นี้ขนาดใหญ่ มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลเป็นพิเศษ แยกเป็นห้องน้ำชาย หญิง และคนพิการ

ศาลาพักผ่อนมีหลายจุด และที่จอดรถที่นี้บริเวณกว้างเลือกจอดได้ตามชอบ…


 

 

#Youtupe#  ชมคลิปประกอบการรีวิวครั้งนี้ครับ 
#Youtupe#  ชมคลิป ภาพมุมสูง พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมเพระเกียรติฯ (พระใหญ่เพชรบูรณ์) ถ่ายจากโดรน สวยงามมากๆ
#Youtupe#  ชมคลิป เพลย์ลิสต์ ประวัติความเป็นมา การจัดสร้าง 9 คลิป

พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่ตั้ง : พุทธอุทยานเพชบุระ หลักกิโลเมตรที่ 225 ทางหลวงแผ่นดินที่ 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัด GPS : 16.446488, 101.153522
ติดต่อ : มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ  เบอร์โทรศัพท์ 0 5673 7150
ขอบคุณ : ข้อมูลต่างๆ จากมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ

ข้อมูลเผยแพร่ใน

พุทธอุทยานเพชบุระ สักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

23 กุมภาพันธ์ 2017 / 1 Comment / by / in

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *