ที่ตั้ง

  • พิกัด GPS : 15.466326, 101.145426
  • แผนที่เส้นทาง Google Maps : https://goo.gl/maps/bcosqrGpnir
  • ที่ตั้ง ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
  • ปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังใน จะอยู่บริเวณเดียวกัน

 

ข้อมูลทั่วไป

  • เป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมร มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางด้านตะวันตกในแนวแกนเดียวกับปรางค์สองพี่น้อง จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุที่พบโดยเฉพาะทับหลังทำให้อนุมานได้ว่าคงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยเนื่องในศาสนาฮินดู (พราหมณ์) ลัทธิไศวนิกายในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ต่อมาคงมีการพยายามซ่อมแซมดัดแปลงแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายานในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1760) เช่นเดียวกันกับปรางค์สองพี่น้อง เนื่องจากมีการพบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่เป็นเพียงโกลนอยู่เป็นจำนวนมาก

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานที่อื่นๆ  ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

  • ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.tourphetchabun.com/tour/srithep-hostoric-park/

ข้อมูลจากเว็บไซต์

  • https://goo.gl/wCLjK7

 

คลิปวิดีโอ

 

 

 

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

Related Listings